Huid- en Laserkliniek
Erkende huidtherapeut
Vergoed door zorgverzekeraar