Huid- en Laserkliniek
Erkende huidtherapeut
Vergoed door zorgverzekeraar

Annuleren van de afspraak

Wanneer u genoodzaakt bent om uw afspraak te moeten annuleren, verzoeken wij dit telefonisch dan wel per mail, uiterlijk 48 uur van te voren te doen. Zodra u niet op de afspraak verschijnt of wanneer u zich niet 48 uur van te voren heeft afgemeld, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.